Skip to main content

همانطور که می‌دانید از ترموستات برای کنترل دما‌ی سیستم‌های گرمایش از کف، اسپلیت و فن کویل سقفی و زمینی و جلوگیری از آسیب‌ها و خطرات احتمالی در آن‌ها قابل استفاده می‌باشد. برای انتخاب و خرید عمده ترموستات باید به این موضوع توجه داشته باشید که ترموستات مورد نظر شما با سیستم گرمایش یا سرمایش سازگار خواهد بود و برای کدام نوع می‌خواهید خرید کنید. ما در این مقاله به نکاتی اشاره خواهیم کرد که در خرید تعداد بالا ترموستات به شما کمک خواهد کرد.

ترموستات آنالوگ

مرور ادامه